Pozvánka na profesorskú prednášku

26. marca 2024 o 17.00 hod v Aule Univerzity Komenského Šafárikovo nám. č. 6


18. 03. 2024 07.46 hod.

 

V rámci cyklu celouniverzitných profesorských prednášok UK Vás týmto pozývame na profesorskú prednášku prof. PaedDr. Zsolta Cséfalvaya, PhD., profesora Pedagogickej fakulty UK v Bratislave a
prof. MUDr. Stanislava Šutovského, PhD., profesora Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Prednáška sa uskutoční dňa 26. marca 2024 o 17.00 hod v Aule Univerzity Komenského Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava

pozvánka na prednášku