Presťahovanie Kliniky detskej kardiológie LFUK a DKC

od 24.2.2021 do novej budovy


16. 03. 2021 11.56 hod.

Klinika Detskej Kardiológie LFUK a DKC sa v rámci Detského Kardiocentra dňa 24.2.2021 presťahovala do novej budovy pristavenej k pôvodnej budove NÚSCH a.s. 

Adresa: Pod Krásnou Hôrkou 1, 83348, Bratislava (konečná trolejbusu č. 209). 

Budova Detského Kardiocentra je k pôvodnej budove NÚSCH a.s. pristavená z južnej strany. Šatne pre medikov LFUK sú na -2. poschodí, na ktorom je aj hlavný vchod do DKC.  Seminárne miestnosti pre medikov ako aj sekretariát kliniky je na +2.poschodí.