Prestížny grant HORIZON EUROPE pre konzorcium BEATsep udelený na výskum dlhodobých následkov sepsy

Napriek najlepším snahám modernej medicíny zostáva sepsa život ohrozujúcim stavom a hlavnou príčinou úmrtia kriticky chorých pacientov, s celosvetovou úmrtnosťou dosahujúcou 20%. Tí, ktorí sepsu prekonajú, často zápasia s viacerými zdravotnými problémami a majú zvýšené riziko ďalších komplikácií v dôsledku oslabeného imunitného systému.


11. 09. 2023 13.14 hod.

Medzinárodné konzorcium BEATsep, ktorého členom je aj LF UK získalo na výskum sepsy prestížny grant Európskej únie HORIZON EUROPE v hodnote 6,9 milióna eur. Z tejto sumy až 700 000 eur je určených práve pre vedcov a lekárov z našej fakulty! V našej časti projektu, ktorej autorom je Michal Pastorek z Ústavu molekulárnej biomedicíny, budeme spolu s kolegami z Detskej kliniky a Kliniky urgentnej medicíny LF UK, prof. Ľudmilou Podrackou a doc. Júliusom Hodosym skúmať imunitné a neurologické zmeny, ktoré vznikajú následkom tohto závažného ochorenia.

Vo výskumnom konzorciu BEATsep sme sa rozhodli hlbšie porozumieť faktorom, ktoré ovplyvňujú kvalitu života preživších pacientov po sepse. S radosťou preto oznamujeme, že náš výskumný projekt s názvom "Biomarkers established to stratify sepsis long-term adverse effects to improve patients' health and quality of life," bol na riešenie tohto problému financovaný vo výške 6,9 milióna eur počas nasledujúcich piatich rokov. Náš tím na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave bude skúmať zmeny v krvnom mikroprostredí a molekulárne mechanizmy imunitných a neurologických porúch, ktoré vznikli následkom sepsy a taktiež sa budeme aktívne zapájať do prijímania pacientov.

Spolu s vedcami z Českej republiky, Nemecka, Francúzska, Írska a Rakúska sme sa tak spojili, aby sme študovali fenomén dlhodobých imunologických následkov sepsy ako partneri. Naše konzorcium je vedené výskumným tímom Cellular and Molecular Immunoregulation (CMI) na Medzinárodnom klinickom výskumnom centre (ICRC) so sídlom v Českej republike. “Projekt je výsledkem našeho několikaletého úsilí v rámci konsorcia, dává šanci lépe pochopit a zásadně změnit rekonvalescenci dětských i dospělých pacientů kteří prodělali septický šok. Tento projekt bychom projekt nedokázali připravit bez intenzivní administrativní podpory, kterou máme v ICRC k dispozici” hovorí Dr. Jan Frič, vedúci tímu CMI pri ICRC. ICRC je spoločným pracoviskom Fakultnej nemocnice sv. Anny v Brne a Lekárskej fakulty Masarykovej Univerzity. Projekt konzorcia má získať približne 6,9 milióna eur zo zdrojov Európskej únie počas nasledujúcich piatich rokov, z toho približne 700 000 eur je dedikovaných pre vedcov a lekárov pôsobiacich na Ústave molekulárnej biomedicíny, Klinike pediatrie a Klinike urgentnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Do našej štúdie budú zahrnutí pediatrickí ale aj dospelí pacienti so sepsou a Univerzita Komenského v Bratislave sa zúčastní nielen náboru pacientov, ale aj na výskume následkov tohto závažného stavu. „Predpokladáme, že narušenie imunitnej homeostázy pozorované u post-septických pacientov môže byť spojené s obranným mechanizmom tvorby tzv. extracelulárnych pascí, ktoré sa tvoria v jej priebehu. Ich pozostatky môžu v tele aktivovať naše imunitné bunky a tiež prispieť k rozvinutiu neurologických porúch" vysvetľuje Michal Pastorek z Ústavu molekulárnej biomedicíny.

Projekt je príkladom inovatívneho a úspešného spojenia základného a klinického výskumu, know-how viacerých medzinárodných vedcov a spolupráce medzi nemocnicami, univerzitami a inými vedeckými inštitúciami. Okrem Ústavu molekulárnej biomedicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského sa na projekte pod vedením Medzinárodného klinického výskumného centra (ICRC) so sídlom v Českej republike podieľajú nasledujúce inštitúcie: Masarykova univerzita v Brne a Národný inštitút zdravia (Česká republika), Institute for Innate Immunity of the University Hospital Bonn and the ImmunoSensation Cluster of Excellence of the University of Bonn (Nemecko), Ludwig Boltzman Institute (Rakúsko), Centre d’Immunologie de Marseille-Luminy and  Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille (Francúzsko), National University of Ireland and the Lung Biology Cluster (Írsko) a BioVariance GmbH in Tirschenreuth (Bavorsko).

Pre viac informácií navštívte: https://www.beatsepsis.eu/

Kontakt pre médiá:

Michal Pastorek, PhD.
Ústav molekulárnej biomedicíny
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v  Bratislave

Telefón: +421-2-59357-371

Email: michal.pastorekfmed.uniba.sk