Pri otázkach pandémie ľudia dôverujú najmä vedcom

Vedci sú najdôveryhodnejšími osobnosťami spomedzi tých, ktoré sa k téme pandémie vyjadrujú. Ukázal to prieskum agentúry 2muse zameraný na vnímanie vedy a vedcov na Slovensku. Poukázať na rolu vedcov v spoločnosti a predstaviť výnimočné osobnosti vedy je už tretí rok cieľom ocenenia ESET Science Award. Nominovať výnimočných vedcov či pedagógov môžu vedecké a vzdelávacie inštitúcie do 17. mája 2021.


Vedci vedú

Reprezentatívny prieskum ukázal, že povolanie vedca považuje za dôležité viac ľudí ako minulý rok. Kým v roku 2020 ho medzi tri najdôležitejšie povolania zaradilo 19 % opýtaných, v tomto roku ho 22,1 % opýtaných považuje za jedno z najdôležitejších.

Udalosti posledného roka tiež spôsobili, že verejnosť spoznala mená slovenských vedcov. Kým minulý rok respondenti vo veľkej miere nevedeli spontánne uviesť jediného slovenského vedca, tento rok až 17 % opýtaných spontánne uviedlo Pavla Čekana, ktorý stál za prvými PCR testami vyvinutými na Slovensku. Verejnosť tiež považuje vedcov za najdôveryhodnejšie osobnosti spomedzi tých, ktoré sa verejne vyjadrujú k zdravotníckym a epidemiologickým aspektom pandémie. Borisovi Klempovi z Biomedicínskeho centra SAV dôveruje až 76 % opýtaných, Pavlovi Čekanovi, zakladateľovi firmy MultiplexDX, 70 % ľudí a 69 % dôveruje Vladimírovi Krčmérymu, ktorý je prednostom Mikrobiologického ústavu LF UK a UNB. Naopak, aj podľa tohto prieskumu, politickým predstaviteľom dôveruje najmenej ľudí.

Na PR by mala veda ešte popracovať

Len 33 % opýtaných respondentov súhlasí, že úspechy slovenskej vedeckej obce sú dostatočne známe širokej verejnosti. Práve vzbudiť v ľuďoch záujem o vedu a predstaviť výnimočné vedecké osobnosti pôsobiace na Slovensku je aj cieľom tohto ocenenia.

Medzi laureátmi minulých ročníkov sú aj odborníci z UK

Ocenenie ESET Science Award vzniklo v roku 2019 z iniciatívy Nadácie ESET. Jeho súčasťou sú tri kategórie – Výnimočná osobnosť slovenskej vedy, Výnimočný mladý vedec do 35 rokov a Výnimočný vysokoškolský pedagóg. Laureátmi ocenenia sú špičkoví vedci pôsobiaci na Slovensku, ktorých aj tento rok vyberie medzinárodná komisia na čele s nositeľom Nobelovej ceny.

Víťazom hlavnej kategórie roka 2020 je Fedor Šimkovic, ktorý pôsobí na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, kde vedie tím zložený z mladých vedcov a doktorandov. Medzi ocenenými bol v roku 2020 aj Ivan Varga, laureát v kategórii výnimočný pedagóg, ktorý pôsobí na Lekárskej fakulte UK. V roku 2019 sa výnimočnou mladou vedkyňou stala Ľubomíra Tóthová z Lekárskej fakulty UK a výnimočným vysokoškolským pedagógom Tomáš Vinař z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.

Nominovať výnimočných vedcov a pedagógov môžu vedecké a vzdelávacie inštitúcie tento rok do 17. mája na stránke www.esetscienceaward.sk.