Prihlasovanie do projektu Challenger Science

je predĺžené do 12. júla


02. 07. 2024 18.06 hod.

Ešte stále máte možnosť prihlásiť sa do jedinečného vzdelávacieho programu Challenger Science, na ktorom sa aktivitami v oblasti zdravia podieľa aj Lekárska fakulta UK a ktorý je určený pre skúsených vedeckých pracovníkov a študentov doktorandského štúdia. Ak chcete výsledky a objavy svojho vedeckého bádania pretaviť do praxe, je to pre vás ideálny program. Prihlásiť sa môžete až do 12. júla 2024.

12-týždňový zážitkový vzdelávací program Challenger Science začína v septembri a je zadarmo. Za cieľ má umožniť  účastníkom z rôznych vedeckých disciplín rozpoznať príležitosti prenosu vedeckých poznatkov do praxe a ich dopadu na spoločnosť. Prihlásiť sa môžu študenti doktorandského štúdia a seniorní výskumní pracovníci zo slovenských vzdelávacích alebo výskumných inštitúcií. Prihlášku môžu podať jednotlivci aj tímy. V prípade, že sa účastník hlási ako jednotlivec, bude mať možnosť vytvoriť tím s inými účastníkmi.

Dôležité je však podať správne vyplnenú prihlášku, teda vyplniť formulár na stránke www.nadaciaeset.sk/grantove-vyzvy.html do 12. júla 2024. Druhým krokom k prihláseniu je odoslanie motivačného listu, v ktorom zhrniete vašu motiváciu zúčastniť sa programu. Jeho súčasťou bude aj stručný popis vášho výskumu, 5 slajdov v Power Pointe alebo 700 slov vo Worde.

V júni prebehol aj informačný webinár, v ktorom organizátori zodpovedali všetky otázky a vysvetlili podrobnosti, záznam z neho a prezentáciu si môžete pozrieť TU!!!

Prípadné otázky k programu môžete zasielať na e-mailovú adresu adam.bystroncivitta.com alebo telefonicky na čísle 0948954876.