Privítanie stážistov na pôde LFUK

Dňa 03.06.2023 o 16:00


10. 07. 2023 09.49 hod.

Bratislavský spolok medikov v zastúpení Miny Mehri (Lokálna koordinátorka pre vedecké stáže) a Hamida Himata (Capacity Building Assistant, IFMSA) privítal vyše 40 stážistov na pôde našej fakulty. Po úvode v Ladzianskeho posluchárni sa stážisti presunuli do budovy spolku, kde si vypočuli druhú časť programu- história Slovenska a fakulty, systém zdravotníctva na Slovensku. Diskutovali aj o prevalencii chorôb a problematike zdravotníctva. Po diskusii a paneli základných slovenských fráz, nasledoval spoločenský program v podobe tradičných slovenských stolových hier v prostredí rozkvitnutej Medickej záhrady.

Ďakujeme vedeniu fakulty za podporu Bratislavského spolku medikov, vďaka ktorej môžeme prostredníctvom IFMSA každý rok privítať vyše 50 zahraničných študentov medicíny a zvýšiť tým povedomie o Bratislavskom spolku medikov a Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vo svete.

Autor: Mina Mehri