Lekárskej fakulte UK v Bratislave bolo priznané právo uskutočňovať akreditovaný špecializačný študijný program

Informácie pre záujemcov špecializačného štúdia


04. 02. 2023 09.51 hod.

 

Lekárskej fakulte UK v Bratislave bolo Ministerstvom zdravotníctva SR priznané právo uskutočňovať akreditovaný špecializačný študijný program, v zdravotníckom povolaní zubný lekár, v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia.

Odborným garantom je doc. MUDr. Andrej Thurzo, PhD., MPH, MHA.

Záujemcovia o zaradenie nájdu informácie na webe v časti

https://www.fmed.uniba.sk/studium/specializacne-studium/

https://www.fmed.uniba.sk/studium/specializacne-studium/zaradenie-a-priebeh-specializacneho-studia/

formuláre v časti

https://www.fmed.uniba.sk/studium/specializacne-studium/formulare/