Profesori UK Lukáš Plank a Juraj Šteňo získali ocenenie Krištáľové krídlo

Jedenásť osobností slovenskej vedy, medicíny, hospodárstva, umenia a športu si v nedeľu večer na javisku Slovenského národného divadla prevzalo ocenenie Krištáľové krídlo za rok 2017. Medzi ocenenými boli aj prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., z Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského (UK) a prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., z Lekárskej fakulty UK.


V dvadsiatom prvom ročníku tohto prestížneho oceňovania bolo nominovaných celkom 29 osobností. O nových laureátoch rozhodli odborné poroty a Veľká porota Krištáľového krídla, ktorej predsedom je Gabriel Csollár.

Prof. Lukáš Plank, ktorý bol ocenený za oblasť medicíny, vedie Expertízne konzultačné centrum bioptickej diagnostiky lymfoidných nádorových ochorení a ďalších zriedkavých ochorení v SR. Toto centrum je súčasťou Ústavu patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice v Martine. Ním vedené laboratórium ako prvé na svete v roku 2017 zaviedlo vyšetrovanie mutačného stavu génu z krvi pacientov s pľúcnou rakovinou pomocou najcitlivejšej diagnostickej metódy BEAMing. Ako jediný slovenský patológ sa taktiež podieľal na vzniku medzinárodnej Encyklopédie patológie.

Mimoriadne ocenenie, o ktorom rozhoduje Veľká porota Krištáľového krídla, si prevzali hudobník Pavol Hammel a prof. Juraj Šteňo, popredný odborník v oblasti neurochirurgie, dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a donedávna dlhoročný prednosta Neurochirurgickej kliniky Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice v Bratislave. Rozpracoval metódu mapovania nervových dráh elektrickou stimuláciou počas mikrochirurgických operácií v mozgovom kmeni. Vypracoval klasifikáciu nádorov mozgu v oblasti tretej mozgovej komory, ktorá je celosvetovo prijatá. Je autorom vyše 400 odborných publikácií a viac ako 600 prednášok po celom svete. Bol ocenený Čestným uznaním Svetovej federácie neurochirurgických spoločností za rozvoj neurochirurgie v prospech ľudstva. V roku 2015 bol zaradený medzi 16 najvýznamnejších neurochirurgov na svete.

 

***

 

Cena Krištáľové krídlo je každoročne udeľovaná osobnostiam na Slovensku, ktoré vo svojom odvetví dosiahli mimoriadne úspechy. Ocenenie je udeľované v rôznych odvetviach spoločenského, kultúrneho, hospodárskeho a verejného života. Hlavnou myšlienkou Krištáľového krídla je objavovanie a vyzdvihnutie jedinečných ľudí a ich profesionálnych výkonov, ktoré si zaslúžia najväčšiu úctu. Krištáľové krídlo je udeľované od roku 1997 a za ten čas sa stalo rešpektovaným ocenením, ktoré odráža najvyššiu odbornosť laureáta.

Ďalšie informácie: kristalovekridlo.sk