Profesúru získalo desať osôb z Univerzity Komenského

Dňa 13. septembra 2023 prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala 48 nových profesorov a profesoriek vysokých škôl. Medzi vymenovanými je aj súčasná dekanka jednej z fakúlt Univerzity Komenského.


13. 09. 2023 15.04 hod.

Z Univerzity Komenského boli vymenovaní:

  • Dagmar Garay Kročanová, slovenský jazyk a literatúra, Filozofická fakulta UK,
  • Marián Giba, ústavné právo, Právnická fakulta UK,
  • Miroslav Habán, špeciálna rastlinná produkcia, Farmaceutická fakulta UK,
  • Juraj Hamuľák, pracovné právo, Právnická fakulta UK,
  • Pavol Matula, slovenské dejiny, Pedagogická fakulta UK,
  • Lucia Mokrá, medzinárodné právo, dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK,
  • Jana Radošinská, normálna a patologická fyziológia, Lekárska fakulta UK,
  • Matej Samoš, vnútorné choroby, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine,
  • Bohdan Ulašin, všeobecná jazykoveda, Filozofická fakulta UK,
  • Hana Urbancová, muzikológia, Pedagogická fakulta UK.

"Časť verejnosti prestala dôverovať vedecky overeným faktom, rezignovala na poznanie a racionalitu. Doba pred nás pritom stavia výzvy, ktoré nemáme šancu zvládnuť bez využívania vedeckého poznania, ale tiež bez racionálneho prístupu a schopnosti vecnej spoločenskej diskusie. Nech to však nie je dôvod na rezignáciu! Práve naopak. Povzbudivou tvárou Slovenska sú špičkoví odborníci, vedci, či pedagógovia, ktorí dosahujú skvelé výsledky nielen na Slovensku, ale reprezentujú našu krajinu i v zahraničí. Ste to Vy, Vaša celoživotná práca, Vaše vedomosti a skúsenosti, na ktorých môžeme stavať našu budúcnosť,“ uviedla prezidentka SR v príhovore venovanom novovymenovaným profesorom a profesorkám.