Rektorské a dekanské voľno

31. októbra 2022 (pondelok) a 2. novembra 2022 (streda)


13. 10. 2022 10.53 hod.

 

Oznamujeme všetkým študentom, že rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, DrSc. udelil
rektorské voľno dňa 31. októbra 2022 (pondelok).

Zároveň oznamujeme, že dekan LF UK prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.,IFAANS  udelil 
dekanské voľno dňa 2. novembra 2022 (streda).