Rezidentské štúdium

od 1. októbra 2023 sa otvára pre celkovo 11 špecializácií


11. 09. 2023 10.17 hod.

 

Rezidentské štúdium, prostredníctvom ktorého chce ministerstvo zdravotníctva pomôcť pri riešení nedostatku lekárov, sa od 1. októbra 2023 otvára pre celkovo 11 špecializácií

Žiadosť o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia podáva zamestnávateľ zdravotníckeho pracovníka vzdelávacej ustanovizni s označením samosprávneho kraja, v ktorom po ukončení rezidentského štúdia bude rezident poskytovať ambulantnú zdravotnú starostlivosť.

Zamestnávateľom rezidenta môže byť iba poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Všeobecné informácie – web MZ SR
https://www.health.gov.sk/Clanok?mz-rezidenti-studium-specialisti

Zaradenie na LF UK v Bratislave    
https://www.fmed.uniba.sk/studium/rezidentske-studium/