SLÁVNOSTNÁ IMATRIKULÁCIA

študentov 1. ročníka Lekárskej Fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave


24. 10. 2022 09.57 hod.

 

študentov 1. ročníka sa bude konať dňa 4. novembra 2022 (piatok) o 9.00 hod. v priestoroch Auly Univerzity Komenského (Šafárikovo námestie č. 6, Bratislava).

Za účelom nácviku slávnostného obradu sa majú študenti dostaviť o 8.00 hod. v spoločenskom oblečení. 

Účasť študentov 1. ročníka na slávnostnej imatrikulácii je povinná!

Žiadam všetkých študentov o dochvíľnosť.

V tento deň sa výučba pre študentov 1. ročníka nekoná!

 

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.,IFAANS
dekan LFUK