Seminár pre medikov rozšíri ich praktické vedomosti o elektronickom zdravotníctve

14. mája 2024 od 14,00 hod. do 18,00 vo Veľkej posluchárni NTÚ LF UK


03. 05. 2024 09.59 hod.

Po prvýkrát budú mať študenti Lekárskej fakulty UK možnosť nahliadnuť do zákulisia elektronického zdravotníctva, a to vďaka semináru Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). Seminár sa uskutoční 14. mája 2024 od 14,00 hod. do 18,00 vo Veľkej posluchárni NTÚ LF UK.

NCZI ako prevádzkovateľ elektronického zdravotníctva (eZdravie) predstaví medikom fungovanie eZdravia. ,,Touto spoluprácou začíname napĺňať memorandum, ktoré sme len nedávno s NCZI podpísali, a týka sa práve vzdelávania budúcich lekárov a lekárok v oblasti ezdravia. Tieto vedomosti študenti po príchode do praxe určite ocenia,“ uviedol prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave.

Na zúčastnených študentov čakajú zaujímavé témy. Prezentácie vysvetlia, čo je eZdravie, legislatívu, úlohu zdravotníckeho pracovníka a pacienta, dozvedia sa informácie o vydávaní elektronických preukazov zdravotníckeho pracovníka (ePZP) a o štandardoch zdravotníckej informatiky. Prednášajúci im vysvetlia aj to, čo sú národné administratívne registre, národné zdravotné registre a zdravotnícka štatistika. Medzi prezentačnými blokmi čaká študentov aj menší kvíz, na záver dostanú test a certifikát o absolvovaní seminára