Seminár venovaný pamiatke profesora Kapellera

pozvánka - 7. mája 2024, od 14:00 hod.


02. 05. 2024 08.54 hod.

Radi by sme vás v mene kolektívu Ústavu histológie a embryológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pozvali na odborný morfologický seminár venovaný pamiatke prof. MUDr. Karola Kapellera, DrSc. (1926 – 2023), ktorý nás navždy opustil minulý rok vo veku 96 rokov.

Radi by sme si týmto odborným seminárom pripomenuli nášho bývalého prednostu a jedného zo zakladateľov elektrón-mikroskopického výskumu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pozvané prednášky budú mať vynikajúci anatómovia a histológovia z lekárskych fakúlt z Brna, Hradca Králové, Plzne, či Košíc. Program seminára nájdete nižšie.

Odborný seminár sa uskutoční dňa 7. mája 2024, od 14:00 hod. v Malej posluchárni Nových teoretických ústavov LF UK v Bratislave.

Podrobný program seminára

Moderné dejiny slovenskej anatómie a histológie sa spájajú vo výraznej miere práve s osobnosťou profesora MUDr. Karola Kapellera, DrSc., ktorý dlhé roky pôsobil na anatomickom pracovisku a následne v rokoch 1980 až 1990 viedol aj Ústav histológie a embryológie v Bratislave. Profesor Kapeller sa venoval najmä elektrón-mikroskopickému výskumu periférneho nervového systému. Jeho publikácie o axonálnom transporte, ktoré vznikli v 60. rokoch minulého storočia počas jeho študijného pobytu v anglickom Sheffielde, boli v tom čase citované aj v Grayovej anatómii. Tieto jeho výsledky prúdenia noradrenalínu v nervových vláknach boli publikované najmä v rokoch 1966 - 1967 v časopise Proceedings of the Royal Society of London. Profesor Kapeller bol autorom slovenskými medikmi mimoriadne obľúbených učebníc Embryológia človeka a Cytomorfológia.