Školenie pre prvákov - "Zoznám sa s UK"

23. 9. 2022 - 13:00 - 14:00


19. 09. 2022 08.54 hod.

Milé študentky, milí študenti,

sme radi, že sa stávate súčasťou našej univerzity. Každý začiatok so sebou prináša rôzne očakávania, ale aj mnoho nových vecí a informácií. Aby sme vám štart na našej univerzite trošku uľahčili,  Školiace stredisko CIT UK pre vás pripravilo online stretnutie, na ktorom sa dozviete základné informácie o UK a priblížime vám informačno-komunikačné systémy, ktoré budete počas vášho štúdia potrebovať. Zoznámime vás aj so základnými nástrojmi MS Teams a Moodle, ktoré naši pedagógovia využívajú v dištančnej výučbe a dostanete mnoho ďalších zaujímavých, ale predovšetkým užitočných informácií. Stretnutie bude prebiehať 23.9.2021 (piatok) o 13:00 a ste na neho všetci srdečne vítaní. Nemusíte sa nikde registrovať, stačí sa priamo pripojiť pomocou linku v danom čase školenia: Pripojenie na živé podujatie

Školenie nie je povinné, ale budeme radi, ak sa pripojíte k nám.

Mgr. Katarína Kánová, PhD.
Školiace stredisko
Centrum informačných technológií 
Univerzita Komenského v Bratislave