Slávnostná imatrikulácia

Účasť študentov 1. ročníka na slávnostnej imatrikulácii je povinná!


03. 10. 2018 08.34 hod.

študentov 1. ročníka sa bude konať dňa 12. októbra 2018 (piatok) o 9.00 hod. v priestoroch Auly Univerzity Komenského (Šafárikovo námestie č. 6, Bratislava). Za účelom nácviku slávnostného obradu sa majú študenti dostaviť o hodinu skôr (o 8.00 hod.) v spoločenskom oblečení. Účasť študentov 1. ročníka na slávnostnej imatrikulácii je povinná!

Žiadam všetkých študentov o dochvíľnosť.

Zasadací poriadok bude uverejnený týždeň pred imatrikuláciou na webovej stránke LFUK.

V tento deň sa výučba pre študentov 1. ročníka nekoná!