Slávnostná imatrikulácia

17. októbra 2019 (štvrtok) o 8.30 hod. v priestoroch Auly Univerzity Komenského (Šafárikovo námestie č. 6, Bratislava)


03. 10. 2019 09.50 hod.

 

Slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka sa bude konať dňa 17. októbra 2019 (štvrtok) o 8.30 hod. v priestoroch Auly Univerzity Komenského (Šafárikovo námestie č. 6, Bratislava).

Za účelom nácviku slávnostného obradu sa majú študenti dostaviť o 7.40 hod. v spoločenskom oblečení. Účasť študentov 1. ročníka na slávnostnej imatrikulácii je povinná!

Žiadam všetkých študentov o dochvíľnosť.

Zasadací poriadok je zverejnený na webovej stránke LFUK.

V tento deň sa výučba pre študentov 1. ročníka nekoná!

 

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.,IFAANS
dekan LFUK