SLAVNOSTNÁ IMATRIKULÁCIA

Dňa 16.10.2023 o 9,00 hod. sa v Aule Univerzity Komenského


29. 09. 2023 10.25 hod.

Dňa 16.10.2023 o 9,00 hod. sa v Aule Univerzity Komenského bude konať slávnostná imatrikulácia študentov 1.ročníka.

Pri tejto príležitosti udelil dekan LF UK v Bratislave dekanské voľno študentom 1. ročníka v študijných programoch všeobecné a zubné lekárstvo.