Spolok slovenských lekárov - Večer Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB

na tému: "Novinky v otorinolarynológii"


01. 04. 2019 13.50 hod.

 

Spolok slovenských lekárov v Bratislave a Slovenská lekárska spoločnosť Vás pozýva na odborné večery, ktoré sa konajú v Malej posluchárni NTÚ LFUK, Bratislava, Sasinkova 4, vždy v pondelok o 17,00 hodine. Viac informácií o programe nájdete na www.sslba.sk