Spolupráca medzi LF UK a Hungarian Medical Association of America

20. marca 2024


06. 05. 2024 13.37 hod.

Dňa 20. marca 2024 navštívil našu fakultu náš bývalý absolvent, MUDr. Zoltán Gombos, PhD., ktorý v súčasnosti pôsobí ako patológ v meste Lafayette, Louisiana (USA) a je zároveň aj honorárnym konzulom Slovenskej republiky v štáte Louisiana. Doktor Gombos po absolvovaní štúdia medicíny aj doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave pôsobil najskôr ako vedecký pracovník na University of California Irvine a neskôr získal špecializáciu v odbore anatomickej, klinickej a molekulárno-genetickej patológia na Univerzite v Massachusetts.  

Cieľom návštevy doktora Gombosa bolo nadviazanie spolupráce medzi Lekárskou fakultou UK v Bratislave a americkou dobrovoľníckou organizáciou lekárov a vedcov Hungarian Medical Association of America. Táto organizácia bola založená v roku 1968 a združuje lekárov a vedcov v rámci celých Spojených štátov amerických, ktorí sú pôvodom zo strednej a východnej Európy. Doktor Gombos je v rámci Hungarian Medical Association of America zodpovedný za medzinárodné vzťahy a ponúka možnosti spolupráce pri organizácii klinických stáží v rámci vybraných nemocníc v mestách Houston a Buffalo. Vďaka tejto spolupráci budú môcť byť aj študenti Lekárskej fakulty UK v Bratislave – bez ohľadu na ich národnosť - podporení pri absolvovaní klinických stáží, rovnako ako aj študenti z maďarských a rumunských univerzít.

V prípade ďalších otázok ohľadom organizácie týchto stáží v USA je styčnou osobou Hungarian Medical Association of America na Slovensku MUDr. Balázs Gálffy, doktorand našej lekárskej fakulty, ktorý pôsobí na Klinike hematológie a transfúziológie LF UK a UNB.