Staň sa profesionálnym vojakom - lekárom

Dňa 30. novembra 2017 o 09:00 hod.


27. 11. 2017 09.46 hod.

Dňa 30. novembra 2017 o 09:00 hod. sa v priestoroch knižnice I. chirurgickej kliniky LF UK a UNB (Nemocnica Staré Mesto) uskutoční opäť prezentácia pri príležitosti náboru lekárov do Ozbrojených síl SR.

Prípadní záujemci budú oboznámení o možnostiach stať sa vojenskými lekármi – profesionálnymi vojakmi Ozbrojených síl SR.

Pozývame všetkých, hlavne študentov 5. a 6. ročníka.