Stanovisko Vedenia LFUK k petícii na odvolanie doc. MUDr. Jozefa Záhumenského, PhD.

zo dňa 5. novembra 2019


06. 11. 2019 08.18 hod.

Doc. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD. v diskusii, ktorá spustila spomínanú petíciu Aliancie pre rodinu sa vyjadroval len k medicínskym rizikám vykonávania pulzného dopplerovského ultrasonografického vyšetrenia v prvom trimestri (do 12. týždňa)  gravidity. Prezentoval údaje Medzinárodnej organizácie pre ultrazvuk v pôrodníctve a gynekológií (ISUOG), podľa ktorého uvedené vyšetrenie môže byť pre tkanivá plodu nebezpečné. Použitie tejto metódy za účelom získania zvukového signálu akcie srdca ho môže poškodiť.

Dôvodom toho je, že táto ultrazvuková modalita pracuje s vysokými intenzitami zvukových vĺn, ktoré sú už nad hranicou bezpečnosti. Medzi 11. a 14. týždňom gravidity je možné toto vyšetrenie použiť iba v prípade, kedy je potrebné upresniť skríningové vyšetrenia svedčiace pre genetické poškodenie plodu. Avšak podľa popredných svetových odborníkov je vhodnejšie v týchto prípadoch zvážiť neinvazívnu DNA analýzu z krvi matky, než toto potenciálne nebezpečné vyšetrenie. V prípade potreby zistenia pulznej frekvencie plodu na začiatku gravidity je potrebné použiť nerizikové ultrazvukové modality, ktoré však nie sú spojené so zvukovým efektom.

Lekárska fakulta UK na základe vyššie uvedených skutočností nevidí dôvod na odvolanie doc. MUDr. Jozefa Záhumenského, PhD. z funkcie prednostu II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF UK a UNB. Pod jeho vedením je zabezpečená plnohodnotná pedagogická, vedecko-výskumná a zdravotná starostlivosť.  

 

Vedenie Lekárskej fakulty UK v Bratislave

V Bratislave dňa 05. 11. 2019