Štipendiá do všetkých krajín sveta

Webinár SAIA - 22. 11. 2023 (streda) o 14.00 hod


16. 11. 2023 08.15 hod.

"Štipendiá SAIA, n. o. pre študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov do všetkých krajín sveta! " 

Kedy: 22. novembra 2023 (streda) o 14.00 hod. 

Webinár je určený pre študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov, ktorí majú záujem vycestovať do zahraničia na výskumné pobyty alebo na jazykové kurzy. 

Odkaz na pripojenie na webinár: https://lnk.sk/ylm1

Program webinára: 

  • Akademické mobility - štipendiá udeľované na základe medzivládnych dohôd a ponúk zahraničných vlád v Európe i vo svete 
  • CEEPUS - Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá 
  • NŠP - Národný štipendijný program Slovenskej republiky - štipendiá do akejkoľvek krajiny sveta 
  • Akcia Rakúsko-Slovensko - spolupráca vo vede a vzdelávaní 
  • EURAXESS - Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov