ŠTIPENDIÁ FRANCÚZSKEJ VLÁDY 2020/2021

Výzva na predkladanie žiadostí otvorená do 29. 2. 2020


14. 02. 2020 13.21 hod.

 

Radi by sme vás informovali o možnosti získať štipendium francúzskej vlády na študijný alebo vedecký pobyt vo Francúzsku (v angličtine alebo vo francúzštine).

  • 1. až 4. ročník vysokoškolského štúdia (Kofinancované štipendium 350 eur mesačne)
  • 5. ročník vysokoškolského štúdia (Master 2 = 2. rok mgr. štúdia) – 700 eur mesačne
  • Doktorát na dvoch univerzitách (cotutelle de thèse) : 1060 eur mesačne
  • Vedecko-výskumná stáž: 1704 eur mesačne

 

Podrobnejšie informácie, ako aj formulár žiadosti v anglickom alebo francúzskom jazyku nájdete TU!!!

Žiadosti je potrebné zaslať poštou na adresu:  Martina Saganová, Francúzsky inštitút na Slovensku, Sedlárska 7, 812 83 Bratislava do 29. februára 2020.