Štipendijná schéma - „Študujem doma, Slovensko ma odmení“


24. 06. 2024 10.56 hod.
  • Rezort školstva poskytuje štipendium minimálne 9 000,- EUR pre maturantov, ktorí sa rozhodnú študovať na slovenských vysokých školách.
  • Štipendista dostane 300,- EUR mesačne.
  • Pri nedostatkových odboroch je výška štipendia až 16 500,- EUR na tri roky.
  • Lehota na podanie žiadosti o štipendium je 1. júl 2024.
  • Výška štipendia je minimálne 9 000,- EUR na tri roky.
  • O štipendium sa môžu budúci prváci uchádzať v dvoch kategóriách: 1.) talenty spomedzi všetkých maturantov,  2.) študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia.
  • Štipendijná schéma „Študujem doma, Slovensko ma odmení“ je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR (logá POO https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/ ).
  • Viac informácii na webstránke: https://stipendia.portalvs.sk/ .