Študenti LF UK pomáhajú v boji s koronavírusm

Tlačová správa - 18. marca 2020


19. 03. 2020 09.54 hod.
Od: Dekanát LF UK

 

 

Pomoc v boji s koronavírusom, ponúkli aj študenti Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Spomedzi študentov 5. a 6. ročníka LF UK sa prihlásilo už stoosemdesiat dobrovoľníkov, denne pribúdajú ďalší, pričom niektorí už pomáhajú na infolinkách v callcentrách. V prípade potreby sú všetci pripravení po rokovaní so zdravotníckymi zariadeniami a po vyškolení a vybavení ochrannými pomôckami pomáhať aj v iných medicínskych oblastiach. Okrem študentov sú samozrejme pripravení ponúknuť svoju odbornú pomoc aj asistenti a vedci LF UK. Napríklad v laboratóriách alebo pri iných odborných činnostiach, kde môžu prispieť svojím vysoko odborným vedomostným potenciálom k riešeniu nesmierne náročnej situácie. LF UK už požiadala UNB o zaradenie pracovníkov LF UK (z mikrobiologického ústavu a aj z iných ústavov) do testovania koronavírusu. Testy by sa mohli vykonávať vo Vedeckom parku UK.