Lekárska fakulta
v Bratislave
Univerzity Komenského v Bratislave

Študenti LF UK sa môžu uchádzať o cenu MGA

Informácia pre študentov, ktorí tento rok obhajovali diplomovú prácu


07. 06. 2017 15.14 hod.

Študenti LF UK sa môžu uchádzať o cenu MGA za diplomovú prácu v odboroch klinická biochémia, hematológia a transfúziológia, klinická imunológia a alergológia a lekárska genetika. 

Viac informácií o podmienkach získania ceny za diplomovú prácu a udelenia štipendia získate na: infomedirexgroupacademy.sk

Termín podávania žiadostí je do 15. 6. 2017!!!