Študijné a výskumné pobyty v Číne

Programu spolupráce v oblasti školstva medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva Čínskej ľudovej republiky


24. 01. 2018 14.05 hod.

 

dovoľujeme si Vás informovať, že do 8. 2. 2018 sa študenti vysokých škôl, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci môžu uchádzať o štipendiá na študijné alebo výskumné pobyty do Číny. Štipendiá sa udeľujú na základe „Programu spolupráce v oblasti školstva medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva Čínskej ľudovej republiky“. Novinkou sú štipendiá pre študentov medicíny, ktorí môžu takto stráviť rok svojho štúdia v Číne.

V prípade schválenia žiadosti o štipendium štipendista neplatí školné, poplatky za ubytovanie a za základné študijné materiály a získa štipendium 800 – 2 000 jüanov/mesiac. Slovenská strana hradí cestovné náklady do miesta pobytu a späť a poskytuje príplatok k štipendiu 100 – 200 USD/mesiac.

Podrobné informácie o podmienkach pre udelenie štipendia, ako aj o spôsobe podania žiadosti nájdu záujemcovia na nasledujúcich webstránkach SAIA, n. o., ktorá administruje výber uchádzačov: