Súťaž mladých onkológov 2018

Uzávierka zasielania prihlášok 15.1.2018


11. 01. 2018 13.16 hod.
Od: Ing. Soňa Kostrianová

Nadácia Výskum Rakoviny v spolupráci s Jesseniovou lekárskou fakultou v Martine a Martinským centrom pre biomedicínu (BioMed Martin)

vyhlasujú Súťaž mladých onkológov 2018 o najlepšiu prácu v oblasti onkologického výskumu.

Dátum a miesto konania : 7.marec 2018 v Martine.

Zasielanie prihlášok :  do 15.januára 2018, elektronickou formou na mailovú adresu prezidentnvr.sk

Cieľová skupina : študenti strednej a vysokej školy, výskumní pracovníci do 35 rokov (vrátane)

 

Podrobnejšie informácie a formulár prihlášky nájdete na : http://www.nvr.sk/