Sympózium intervenčnej rádiológie SIRS 2024

v dňoch 6.-7. júna 2024 v Pezinku


31. 05. 2024 08.51 hod.

Pozývame vás na pripravované Sympózium intervenčnej rádiológie SIRS 2024, ktoré sa uskutoční v dňoch 6.-7. 6. 2024 v Pezinku.

Garantom sympózia je Sekcia intervenčnej rádiológie Slovenskej rádiologickej spoločnosti a Slovenská rádiologická spoločnosť.

Odborné podujatie je zamerané na rôzne oblasti intervenčnej rádiológie ako intervenčná neurorádiológia, intervenčná onkológia, aktuality v intervenčnej rádiológii, embolizácie, periférne vaskulárne intervencie, aortálne intervencie a nevaskulárne intervencie.

Študenti medicíny so záujmom o intervenčnú rádiológiu majú vstup zadarmo.

Bližšie informácie o podujatí s možnosťou registrácie nájdete na  https://sirs2024.sk/.

Tešíme sa na Vašu účasť

doc. MUDr. Andrej Klepanec, Ph.D., MPH, EBIR

prezident Slovenskej rádiologickej spoločnosti
prednosta Rádiologickej kliniky LFUK a UNB