Lekárska fakulta
v Bratislave
Univerzity Komenského v Bratislave

Termíny jazykových testov pre zahraničné mobility

ERASMUS+, STÁŽ V NEMECKU – MediClin, STÁŽ V RAKÚSKU - Študenti medicíny bez hraníc, LETNÁ STÁŽ V BRAZÍLII


12. 12. 2016 09.30 hod.

JAZYKOVÉ TESTY PRE ZAHRANIČNÉ MOBILITY


jazyk

miesto

deň

čas

Anglický jazyk

Malá poslucháreň

13.12.2016

13.30

Nemecký jazyk

Malá poslucháreň

13.12.2016

13.30

Francúzky jazyk

Ústav hygieny - praktikárň

15.12.2016

13.30

Španielsky jazyk

Ústav hygieny - praktikárň

15.12.2016

14.30

Taliansky jazyk

Ústav hygieny - praktikárň

15.12.2016

14.30