Tlačová konferencia

k vydaniu národnej správy HBSC štúdie


14. 09. 2023 12.52 hod.

 

Dňa 12.9.2023 sa v priestoroch Bratislavského samosprávneho kraja uskutočnila tlačová konferencia k vydaniu národnej správy Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) štúdie o zdraví a so zdravím súvisiacim správaním 11 až 15 ročných školákov.  Nová štúdia odhaľuje, čo trápi školákov na Slovensku

HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) je medzinárodná štúdia, ktorá sa uskutočňuje každé 4 roky v spolupráci so Svetovou Zdravotníckou Organizáciou (WHO) v 51 krajinách Európy a Severnej Ameriky už od roku 1983.  

Na zbere a spracovaní dát od približne 10 000 školáčok a školákov z takmer 100 škôl na Slovensku spolupracoval národný HBSC tím. Doc. MUDr. Michaela Kostičová PhD., MPH. z Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky koordinovala zber dát na západnom Slovensku a na tlačovej konferencii prezentovala výsledky v oblasti fyzického zdravia, užívania liekov, spánkových návykov a ústneho zdravia dospievajúcich.  

Národná HBSC správa je voľne dostupná na stránke https://hbscslovakia.com/hbsc-slovensko-2021-2022/ 

HBSC tím z Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky, LF UK v Bratislave  

Národný HBSC tím pod vedením prof Andrey Madarasovej Geckovej  z Ústavu psychológie zdravia a metodológie výskumu z LF UPJŠ v Košiciach)