Tlačová konferencia o hodnotení Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2022

pozvánka na tlačovú konferenciu - piatok 3. februára 2023 o 9.00 h v Infocentre UK (Štúrova 9, Bratislava)


02. 02. 2023 15.28 hod.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľujeme si Vás pozvať na tlačovú konferenciu o hodnotení Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2022 v periodickom hodnotení výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti (VER – Verification of Excellence in Research). Ide o nezávislé hodnotenie kvality obsahu vedeckých výstupov vyprodukovaných slovenskými vedcami a vedkyňami iniciované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu UK.

Tlačová konferencia sa uskutoční v piatok 3. februára 2023 o 9.00 h v Infocentre UK (Štúrova 9, Bratislava).

Predstavitelia vedenia UK sa vyjadria k výsledkom hodnotenia a jeho potenciálnym dopadom na slovenskú vedu a vedu na našej univerzite. Hosťami budú aj zástupcovia výskumu v prírodných, spoločenských a lekárskych vedách, ktorí stručne predstavia svoje projekty.

Na tlačovej konferencii vystúpia:

  • rektor UK Marek Števček,
  • prorektor UK pre vedu a doktorandské štúdium Jozef Masarik,
  • profesorka Daniela Ostatníková, Lekárska fakulta UK,
  • profesor Jozef Bátora, Filozofická fakulta UK,
  • profesor Dušan Plašienka, Prírodovedecká fakulta UK. 

 

Tešíme sa na Vás.

Mgr. Lenka Miller
hovorkyňa
Oddelenie pre vonkajšie vzťahy