Účasť OMV LF UK na medzinárodnom staff weeku

10. – 14. 6. 2024, Brno, Česká republika


24. 06. 2024 10.48 hod.

 

V dňoch 10. – 14. júna 2024 sa naša kolegyňa z Oddelenia medzinárodných vzťahov, Zuzana Opoldusová, zúčastnila medzinárodného staff weeku na Masarykovej univerzite v Brne. Podujatie s názvom „MUST Week“  bolo organizované Centrom medzinárodní spolupráce Masarykovej univerzity v Brne.

Staff week bol určený predovšetkým pre zamestnancov medzinárodných oddelení a bol zameraný najmä na výmenu poznatkov a skúsenosti v rámci programu Erasmus+. Stretnutia sa zúčastnilo celkovo 39 účastníkov z 18 krajín sveta. Najväčšie zastúpenie malo Francúzsko, Poľsko, Nemecko a Španielsko, ale prítomní boli aj účastníci z Kene, Gruzínska, Libanonu či z Bosny a Hercegoviny. Okrem množstva podnetných workshopov a interaktívnych prednášok účastníci absolvovali prehliadku unikátneho Anatomického múzea LF či moderného centra CEITEC v študentskom kampuse Bohunice. Organizátori podujatia účastníkov pozvali aj na pracovno-fakultatívnu exkurziu do Valtíc.

Účasť na staff weeku bola pre našu kolegyňu nesmierne prínosná, nakoľko okrem nadviazania nových pracovných kontaktov bol pre ňu staff week veľmi inšpiratívnym podujatím, plným nových ideí a podnetov ako ešte viac zefektívniť v rámci oddelenia prácu so zahraničnými študentami.