Umelá inteligencia na pôde našej fakulty

O používaní umelej inteligencie vzdelávame pedagógov aj študentov


09. 04. 2024 13.21 hod.

Lekárska fakulta v Bratislave kráča s dobou a vyzbrojuje svojich pedagógov a medikov zručnosťami v používaní UI, kľúčovými pre medicínske vzdelávanie. Začiatkom marca zorganizovala prednášku a workshop, ktorého sa zúčastnila stovka pedagógov a študentov. Zručnosti využívania UI budú kľúčové pre vzdelávanie budúcich lekárov, a preto podobnú prednášku s tréningom plánujeme v júni zopakovať pre pokročilejšie aplikácie.

Lekárska fakulta prostredníctvom svojho Ústavu medicínskeho vzdelávania a simulácií zorganizovala 1. marca 2024 už svoju druhú prednášku spojenú s praktickým nácvikom použitia generatívnej umelej inteligencie (UI). Kapacitu veľkej posluchárne tentokrát zaplnilo zmiešané osadenstvo z radov pedagógov a študentov.

 „Keď univerzitní učitelia poznajú najnovšie nástroje generatívnej umelej inteligencie, môžu ich potom efektívne a adekvátne využívať priamo vo vzdelávaní medikov. Aplikácie umelej inteligencie začínajú čoraz viac prenikať aj do medicíny, študenti by mali byť pripravovaní na správne zvládanie možností, ktoré sú spojené s umelou inteligenciu v lekárskej praxi. Úlohou medicínskeho vzdelávania je pripraviť ako pedagógov tak študentov na tieto výzvy,“ uviedla prednostka Ústavu medicínskeho vzdelávania a simulácií LF UK MUDr. Silvia Hnilicová PhD.

Zaujímavé prednášky a tréning realizovali doc. MUDr. Andrej Thurzo, PhD., prof. Ing. Vanda Benešová, PhD., MUDr. Tomáš Havran, doc. RNDr. Ján Bakoš, PhD. Lekárska fakulta v Bratislave tak odvážne vkročila do éry inovácií, ktoré prináša umelá inteligencia. Stala sa vôbec prvou lekárskou fakultou v SR, ktorá zrealizovala tréning využívania UI pre domácu akademickú obec.