Understanding Slovaks: Unwritten Rules

interkultúrny online workshop pre zahraničných doktorandov, výskumníkov a vysokoškolských učiteľov, ktorí pôsobia na slovenských vysokých školách a vo výskumných organizáciách na Slovensku


20. 05. 2021 10.23 hod.

 

v rámci služieb poskytovaných centrami EURAXESS Slovensko (www.euraxess.sk) organizujeme interkultúrny online workshop pre zahraničných doktorandov, výskumníkov a vysokoškolských učiteľov, ktorí pôsobia na slovenských vysokých školách a vo výskumných organizáciách na Slovensku.

Cieľom workshopu pod názvom Understanding Slovaks: Unwritten Rules, ktorý zastrešujú odborníčky na interkultúrnu komunikáciu z UK BA a SAV, je poskytnúť interaktívny tréning v oblasti kultúrnej orientácie. Workshop sa uskutoční 4. júla 2021 od 13:30 do 15:30 h. Bližšie informácie o workshope nájdete na našej webovej stránke https://www.euraxess.sk/en/main/news-a-events/online-workshop-understanding-slovaks-unwritten-rules (v anglickom jazyku).