Užitočný krok pre zlepšenie duševného zdravia študentov

program Mental Health First Aid (Prvá pomoc pre duševné zdravie)


20. 11. 2023 10.51 hod.

Študenti Lekárskej fakulty UK v Bratislave sa zapoja do programu Mental Health First Aid (Prvá pomoc pre duševné zdravie) a budú pomáhať svojim rovesníkom. Bezplatné online školenie pre prvých 25 študentov im ponúkol Ústav epidemiológie LF UK v spolupráci s Ligou pre duševné zdravie, ktorá program Mental Health First Aid priniesla na Slovensko. Nakoľko o spomínaný kurz mali medici veľký záujem, ďalšie školenia budú nasledovať.

Program Mental Health First Aid funguje už desaťročia v mnohých krajinách, ako je Veľká Británia, USA, Austrália a mnohé ďalšie. V rámci tohto programu sa dobrovoľníci – laici vyškolia v príznakoch duševných porúch, v komunikácii s ľuďmi v psychickej nepohode a v tom, ako daného človeka nasmerovať na odbornú pomoc. Vzdelávanie bude prebiehať v dvoch častiach. Prvú časť tvorí 5 interaktívnych online kurzov v rámci samoštúdia, tú druhú webináre s lektorom, psychológom. Vyškolení medici budú pôsobiť ako rovesnícka podpora medzi svojimi spolužiakmi. „Verím, že toto bude užitočný krok pre zlepšenie duševného zdravia našich študentov,“ uviedla prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH, prodekanka pre 1.-3. ročník študijného odboru Všeobecné lekárstvo a pre rozvoj teoretických ústavov.