Voľby kandidáta na funkciu dekana LFUK

Voľby kandidáta na funkciu dekana na funkčné obdobie od 1.2.2023 do 31.1.2027


04. 11. 2022 08.42 hod.

 

Voľby kandidáta na funkciu dekana LFUK sa uskutočnia na mimoriadnom zasadnutí Akademického senátu LFUK dňa 8.11.2022 od 13,00 hod vo Veľkej posluchárni NTU,na Sasinkovej 4, ktoré začne hneď po skončení predstavovania kandidátov.