Lekárska fakulta
v Bratislave
Univerzity Komenského v Bratislave

Vplyv radiácie na ľudské telo

21.3.2017 v čase 18:00 - 20:00 v Ladzianska poslucháreň


14. 03. 2017 14.41 hod.

Srdečne Vás pozývame na prednášku, ktorá bude vedená MUDr. Kana Yamamoto. V súčasnosti pracuje v Minamisoma Municipal General Hospital vo Fukušime. Doktorka Yamamoto sa zaoberá vplyvmi radiácie na ľudské telo, priblíži nám súčasný stav údajne kontaminovaných oblastí a vyloží nám výsledky ich výskumov a pozorovaní. Týka sa to hlavne zdravotného stavu obyvateľstva a potencionálnych rizík pre ďalšie generácie, nakoľko doktorka Yamamoto je gynekologička a dokáže nám odpovedať na otázky ohľadom vplyvu radiácie na tehotenstvo. 

Podujatie sa má konať 21.3.2017 v čase 18:00 - 20:00 v Ladzianskeho posluchárni. Udalosť sa bude konať v anglickom jazyku.