Vyhlásenie 3. ročníka súťaže „L'Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede“

Termín uzávierky zasielania prihlášok : 31. marca 2019


07. 02. 2019 11.31 hod.
Od: Soňa Kostrianová

Spoločnosť L'Oréal CZ/SK v spolupráci s UNESCO, Slovenská akadémia vied a SOVVA vyhlasujú 3. ročník súťaže „L'Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede „ , zameranej na podporu talentovaných žien - vedkýň.

Udeľujú sa dve ocenenia vo výške 5 000 EUR.

Kategórie :

  1. Veková kategória do 35 rokov – 5.000 EUR
  2. Veková kategória  od 36 do 45 rokov – 5. 000 EUR

Registrácia a podávanie prihlášok online v anglickom jazyku : https://www.forwomeninscience.com/en/user_session/new

Bližšie informácie :  na webovej stránke forwomeninscience