Vyhodnotenie študentskej ankety

za akademický rok 2016/2017


09. 07. 2018 14.52 hod.

Študentská anketa za akademický rok 2016/2017 bola pripravená a realizovaná elektronickou formou. Vedenie LFUK tým reflektovalo požiadavku väčšiny študentov z predchádzajúcej ankety za akad. rok 2015/2016 - aby bola anketa v budúcnosti v elektronickej forme.

Študenti boli o ankete informovaní cez webovú stránku LFUK a cez výzvu k vyplneniu ankety od ŠČAS, ktorá bola zaslaná každému študentovi na email. Na prihlásenie do ankety používali rovnaký login a heslo ako do systému AiS2. Po odoslaní ankety boli všetky odpovede anonymizované. Anketa bola prístupná na stránke: https://anketa.uniba.sk/fmed/ v období od 9.11.2017 do 3.12.2017. Anketu vypĺňali študenti VL a ZL študujúci v slovenskom aj anglickom jazyku. Ankety sa zúčastnilo spolu 1796 študentov LFUK, čo predstavuje 60% účasť.

Z dôvodu ochrany osobných údajov boli komentáre, ktoré obsahovali osobné údaje vo všeobecnej časti ankety zablokované. Ich obsah bol napriek tomu preskúmaný. Študenti napísali spolu viac ako 10.000 komentárov, z ktorých bola drvivá väčšina vecná a konštruktívna. Odpovede študentov študujúcich v anglickom jazyku boli ale skôr všeobecné.

Výsledky za jednotlivé študijné programy a ročníky boli spracované príslušnými študijnými prodekanmi.

Výsledky za jednotlivé študijné programy a ročníky.