Výskumný grant Utrecht Network Young Researchers' Grant

určený pre Mgr./PhD. študentov


31. 01. 2020 10.44 hod.

Radi by sme Vám dali do pozornosti možnosti získať výskumný grant Utrecht Network Young Researchers' Grant vo výške 1000 Eur určený pre Mgr./PhD. študentov.

Grant má čiastočne pokryť náklady na 1-6 mesačný pobyt na študentom vybranej univerzite patriacej do siete Utrecht Network (zoznam členských univerzít UN:
http://www.utrecht-network.org/our-members/ a je určený študentom, ktorí nemôžu získať grant Erasmus+ (napr. kvôli kratšiemu pobytu, ako je minimálna dĺžka pobytu cez Erasmus+). Pobyt sa musí uskutočniť v období 1. apríl 2020 – 31. marec 2021. Grant získajú 10 študenti z univerzít združených v Utrecht Network, konečný výber robí UN.

Prihlášku a všetky bližšie informácie sú na:
http://www.utrecht-network.org/activities/young-researchers-grant/

Súčasťou prihlášky musí byť aj pozývací list (Letter of Acceptance) od prijímajúcej univerzity – študent si musí sám na vybranej univerzite nájsť školiteľa/supervízora a vybaviť si potvrdenie, že je na školu akceptovaný.

Keďže za univerzitu musíme poslať nominácie do 5. februára 2020, prihlášky + ďalšie požadované dokumenty musia študenti doručiť na Oddelenie medzinárodných vzťahov, Rektorát UK, Šafárikovo námestie 6, do 4. februára 2020. Akceptujeme aj prihlášky poslané e-mailom na adresu michal.dzurikrec.uniba.sk

Grant pravdepodobne získa iba 1 študent z UK.

 

Bližšie informácie určené záujemcom o grant: https://www.utrecht-network.org/activities/young-researchers-grant/