Vyšlo decembrové číslo časopisu Naša univerzita

Čo nevidieť tu máme najkrajšie sviatky v roku. Prichystali sme sa na ne aj vo vianočne ladenom decembrovom čísle, ktoré prináša okrem správ o aktuálnom univerzitnom dianí i zaujímavé rozhovory či komentáre našich odborníkov.


14. 12. 2017 10.03 hod.
Od: Naša univerzita

Ako vnímate slovenské Vianoce a zvyky s nimi spojené? To sme sa vo vianočnej ankete opýtali pedagógov našej univerzity, ktorí na Slovensko prišli z rôznych kútov sveta – z Afganistanu, Nového Zélandu, Madagaskaru, Ukrajiny, Slovinska či Spojeného kráľovstva. Ich odpovede nájdete na str. 4 – 5.

November sa na akademickej pôde i tento rok niesol v znamení Medzinárodného dňa študentstva. Rektor UK prof. Karol Mičieta pri tejto príležitosti ocenil výnimočných študentov a pedagógov našej univerzity. Niekoľko ocenených sme priamo oslovili, aby sme vám priblížili aktivity, za ktoré si prevzali akademickú pochvalu či ďakovný list. Viac na str. 8 – 11.

„Precestovala som osminu sveta a vidím, ako ničíme nezačaté medziľudské vzťahy na základe rasy, národnosti či náboženstva. ... Úlohou nás, študentov teológie, je v prvom rade vnášať do dialógu v tomto komplikovanom storočí a svete lásku. Verím, že táto moja túžba je reálna a aj napriek mnohým prekážkam dosiahnuteľná. Treba len trochu chcieť.“ Prečítajte si inšpiratívne slová študentov Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK s rôznorodými životnými skúsenosťami na str. 16 – 17.

Vianoce si spájame zväčša s chvíľami pohody v kruhu svojich najbližších, s radostnou atmosférou porozumenia a vzájomného obdarúvania, no pravdou je, že vianočné sviatky môžu byť pre niekoho aj zvlášť stresujúcim či depresívnym obdobím. Na to, prečo je to tak, sme sa opýtali psychiatra prof. Jána Pečeňáka z Lekárskej fakulty UK. Nalistujte si str. 22.

Chystáte aj vy pre vaše deti či vnúčatá štedrú vianočnú nádielku? Prečo by ste to radšej mali ešte zvážiť, vysvetlí psychologička Dr. Gabriela Herényiová z Filozofickej fakulty UK na str. 23.

Už ste sa niekedy zamysleli nad tým, ako trávia Vianoce ľudia bez domova? Ich neľahkú situáciu nám priblížila Nina Piovarčiová, projektová manažérka v Útulku a Nocľahárni sv. Vincenta de Paul, kde núdznym poskytujú nielen nocľah, stravu, prístup k hygienickým zariadeniam či zdravotné a sociálne poradenstvo, ale i niečo, čo sa za peniaze kúpiť nedá – ľudskosť. Rozhovor s absolventkou Pedagogickej a Filozofickej fakulty UK o náročnej profesii i veľkom odhodlaní sociálneho pracovníka nájdete na str. 24 – 25.

Príjemné vianočné čítanie a krásne sviatočné chvíle vám želá redakcia časopisu Naša univerzita.

Naša univerzita – december 2017 (pdf súbor)