Vyšlo februárové číslo časopisu Naša univerzita

Aktuálne informácie o najdôležitejších udalostiach uplynulých týždňov na Univerzite Komenského, zaujímavé rozhovory a správy o aktivitách a úspechoch našich študentov i pracovísk, to všetko prináša najnovšie februárové číslo Našej univerzity.


26. 02. 2019 13.04 hod.
Od: Naša univerzita

V ostatných mesiacoch dominoval diskusii o vysokých školách problém kvalifikačnej práce predsedu nášho parlamentu. Vyjadrilo sa k nemu i vedenie našej univerzity. Čo však môžeme urobiť pre to, aby sa takéto problémy nestávali? Niekoľko návrhov ponúka komentár Dr. Radomíra Masaryka, prorektora UK pre vonkajšie vzťahy, ktorý nájdete na str. 6 – 7.

„Kto je pre vás najväčší Slovák a prečo?" tak znela naša otázka, ktorú sme v súvislosti s diskutovanou celonárodnou anketou vo verejnoprávnej televízii položili viacerým pedagógom UK. Ich odpovede, ktoré prekvapili i menej známymi menami, priblížime na str. 9.

Bez čoho nemôže fungovať dlhodobý vzťah? Pomôže pauza vyriešiť partnerskú krízu? Oplatí sa partnerom ostávať spolu len kvôli deťom? Ako môže vzťahu pomôcť nevera? Aj na to sme sa opýtali doc. Júlie Halamovej z Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK, ktorá sa špecializuje na poradenskú psychológiu. Nalistujte si str. 12 – 13.

V januári už tradične privítali záujemcov o štúdium až štyri fakulty UK. Ktoré to boli a čo účastníkom počas dňa otvorených dverí zo svojej fakultnej kuchyne vyjavili tentoraz, to sa dočítate na str. 14 – 15.

„Prestalo ma baviť, že politický súboj sa obmedzil na osobné útoky a urážky. Dlho som uvažoval o nejakej inej forme sebarealizácie, a tak som sa rozhodol pre vedu,“ prezrádza dôvod, prečo „zavesil na klinec“ moderovanie politickej relácie O 5 minút 12, Martin Strižinec, ktorý aktuálne pôsobí ako doktorand na našej katedre žurnalistiky. Aké osobnosti ho formovali ako žurnalistu? Kam smeruje žurnalistika v spätosti s rozvojom nových médií? Je súčasný pretlak informácií pre dnešných študentov veľkým „sústom“? Rozhovor so známym moderátorom RTVS ponúkame na str. 18 – 19.

Vedeli ste, že Naďa Bendová, ktorá zodpovedá za prípravu Jána Volka, nášho najúspešnejšieho šprintéra v histórii, je absolventkou Fakulty telesnej výchovy a športu UK? Trénerka roka 2017, ocenená strieborným odznakom Európskej atletickej asociácie, v rozhovore priblížila výzvy i radosti svojho povolania, zaspomínala na prácu letušky, ktorej sa venovala 20 rokov, no veľmi otvorene pomenovala i mnohé problémy, ktorým športová obec na Slovensku čelí. Viac na str. 22 – 23.


Príjemné čítanie a úspešné vykročenie do letného semestra vám želá redakcia časopisu Naša univerzita.

Naša univerzita – február 2019 (pdf súbor)