Vysoké štátne ocenenie pre prof. MUDr. Michala Mega, DrSc.


09. 05. 2022 10.30 hod.

Prezidentka Zuzana Čaputová dňa 8. mája 2022 udelila štátne vyznamenania 25 osobnostiam spoločenského života pri príležitosti 29. výročia vzniku Slovenskej republiky. Rad Ľudovíta Štúra II. triedy získal za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti onkológie, lekár a vedec prof. MUDr. Michal Mego, DrSc., prednosta II. onkologickej kliniky Lekárskej fakulty UK a Národného onkologického ústavu Bratislava, ktorý je zároveň hlavným odborníkom ministerstva zdravotníctva pre klinickú onkológiu

Prof. MUDr. Michal Mego, DrSc. je spoluzakladateľom a vedúcim Jednotky translačného výskumu Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Ide o špecializované pracovisko II. onkologickej kliniky LFUK a Národného onkologického ústavu, ktorého poslaním je translačný výskum, t.j. prenášanie poznatkov základného výskumu do klinickej praxe, ako aj spätné riešenie klinicky významných problémov v onkológií využitím experimentálnych prístupov in vitro a in vivo. Od svojho  vzniku bolo na jej pôde iniciovaných takmer 50 translačných  štúdií,  a participovalo na nich viac ako 2000 onkologických pacientov.  Ich výsledky následne viedli k iniciácií klinických štúdií pri nádoroch semenníka a nádoroch prsníka s cieľom terapeutického ovplyvnenia potenciálnych liečebných cieľov. Ďalší výskum sa týka probiotík s cieľom zníženia toxicity onkologickej liečby. Zaoberá sa aj výskumom cirkulujúcich nádorových buniek, čo sú uvoľnené bunky v krvnom obehu zodpovedné za vznik metastáz.

Za posledných 5 rokov výskumný tím pod jeho vedením publikoval viac ako 100 prác registrovaných v databáze Pubmed v oblasti translačného výskumu, aktívne spolupracuje v tejto oblasti s viacerými renomovanými pracoviskami sveta ako napríklad s University of Texas, MD Anderson Cancer Center v Houstone v oblasti výskumu cirkulujúcich nádorových buniek. Ďalšia medzinárodná spolupráca sa týka oblasti nádorov semenníkov, ktorá zahŕňa spoluprácu s pracoviskami v Holandsku, Nemecku, Taliansku a USA, pričom je zameraná na identifikáciu nových prognostických faktorov u nádorov semenníkov, mechanizmov rezistencie na chemoterapiu a neskorej toxicity.

Pánovi profesorovi Megovi srdečne gratulujeme a sme úprimne radi, že aj jeho práca je jasným dôkazom, že aj na Slovensku sa robí výskum, ktorého výsledky dosiahli uznanie aj za hranicami! Želáme mu veľa tvorivých síl do ďalších desaťročí jeho kariéry a tešíme sa na jeho ďalšie úspechy na poli onkologického výskumu, na ktoré je celá akademická obec Lekárskej fakulty UK v Bratislave nesmierne hrdá!