Výučba 6. ročník – ZMENA !!!

oznam pre študentov 6. ročníka


25. 10. 2020 16.03 hod.

Vážení študenti

V kontexte listu rektora Univerzity Komenského v Bratislave z 24.10.2020 musíme rešpektovať Uznesenie vlády SR č. 678/2020 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu z 22.10.2020.  Ako vyplýva z predmetného uznesenia, na území SR sa od 24. októbra 2020 do 1. novembra obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania, a to s niektorými výnimkami, kam ale študenti vysokých škôl nepatria.

Rektor Univerzity Komenského v liste adresovanom predsedovi vlády SR, ministrovi zdravotníctva SR, ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR a hlavnému hygienik SR upozorňuje, že určitá časť vzdelávacích činností sa musí realizovať aj prezenčným, kontaktným spôsobom. Medzi takéto činnosti patrí odborná prax medikov čo je v súčasnej dobe nevyhnutné nielen pre poskytovanie kvalitného vysokoškolského vzdelávania, ale aj pre pomoc našich študentov v zdravotníckych zariadeniach, v prvej línii. Rektor UK požaduje vo vyššie spomínanom liste, aby pokiaľ možno bezodkladne, bola pri zákaze vychádzania doplnená výnimka pre realizáciu odbornej praxe študentov vysokých škôl.

Pre túto neurčitú situáciu sa dekan Lekárskej fakulty UK rozhodol, že študenti 6. ročníka všeobecného lekárstva aj zubného lekárstva, ako aj denní doktorandi bez pracovnej zmluvy so zdravotníckym zariadením budú mať až do odvolania dištančnú metódu výučby – t.j. odborná prax v nemocniciach sa nebude realizovať. 

vedenie LFUK