VÝUČBA NA LF UK V ZIMNOM SEMESTRI AKADEMICKÉHO ROKA 2021/2022

Výučba v ZS: 13.9.2021 – 17.12.2021


27. 08. 2021 09.54 hod.

Na základe rozhodnutia vedenia LFUK zo dňa 26.8.2021 sa výučba  bude realizovať nasledovne:

  • prednášky budú dištančne,
  • praktická výučba (cvičenia, semináre, stáže)  budú prezenčne. Je nutné dodržať maximálne zaplnenie miestnosti do 50 % kapacity a prítomnosť  max. 50 osôb,
  • na základe súhlasu rektora UK s výnimkou vyjadreného na online zasadnutí Krízového štábu UK  je možné teoretický úvod k praktickej výučbe realizovať online, záznam úvodu musí byť k dispozícii pre študentov minimálne jeden deň vopred.

Vnútorný predpis LF UK č. 22/2021 - Príkaz dekana LFUK k organizácii a podmienkam pedagogického procesu a prevádzky na LF UK na zimný semester akademického roka 2021/2022