Lekárska fakulta
v Bratislave
Univerzity Komenského v Bratislave

Výzva na Erasmus+ stáž pre aktuálny prebiehajúci ak. r. 2016/2017

na obdobie od mája do septembra 2017


28. 04. 2017 10.35 hod.

Vyhlasujeme výzvu na Erasmus+ stáž pre aktuálny prebiehajúci ak. r. 2016/2017 na obdobie od mája do septembra 2017.

Deadline na odovzdanie prihlášky spolu s jazykovým certifikátom na LF, Samostatný referát VVČ, DŠ a zahraničných vzťahov je 31.05.2017 (deadline na podanie prihlášok sa predĺžil!!!)

Prihláška

Viac informácii nájdete na stránke: http://www.fmed.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/zahranicne-mobilitne-programy-pre-studentov/erasmus/