Výzva na podanie prihlášok pre uchádzačov o STAFF mobilitu v AR 24/25

Deadline na podanie prihlášky na STA mobilitu: 31.08. 2024


17. 06. 2024 09.28 hod.

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Oddelenie programu Erasmus+ (OPE RUK) otvára výzvu  pre uchádzačov o mobilitu za účelom výučby a výučby + školenia (STA) a tiež mobilitu za účelom školenia / odbornej prípravy (STT) v akademickom roku 2024/2025

Deadline na podávanie online prihlášok – PLATÍ VÝLUČNE PRE MOBILITU ZA ÚČELOM VÝUČBY (STA) -  OPE RUK stanovuje na 31. 08. 2024 o 23:59 hod.

Prihlasovanie na mobilitu za účelom školenia / odbornej prípravy (STT) je uchádzačom dostupné v priebehu celého trvania príslušného akademického roka.

Odkazy na online prihlášky sú dostupné na: https://uniba.sk/prihlasky-na-mobility/

V súvislosti so spustením predmetnej výzvy si Vás dovoľujeme informovať o nasledovných zmenách, resp. opatreniach, ktoré prijala pracovná skupina Erasmus+:

  1. Zamestnanec môže v rámci jedného akademického roka absolvovať maximálne 3 zamestnanecké mobility (STA / STT), pričom:
  1. Zamestnancovi je umožnené absolvovať aj štvrtú, dodatočnú mobilitu v prípade, ak túto mobilitu absolvuje na niektorej z partnerských univerzít v rámci aliancie ENLIGHT,
  1. Účasť na jazykových kurzoch je pre zamestnancov obmedzená maximálne do vzdialenosti 2 999 km od vysielajúcej univerzity, resp. fakulty
  2. Zamestnanec môže v rámci jedného akademického roka absolvovať maximálne 2 mobility v rovnakej destinácii mobility

Užitočné informácie a inštrukcie týkajúce sa administratívnej procedúry nájdete tu: https://uniba.sk/index.php?id=29428

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte prosím OMV LF UK, p. Bc. Petru Šikulovú (petra.sikulova@fmed.uniba.sk)