VÝZVA NA PODÁVANIE PRIHLÁŠOK

na mobilitu erasmus+ stáž a absolventská stáž na ak.r. 2018/2019


11. 01. 2018 13.20 hod.
Od: Šikula Jakub

študentská stáž : 
https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/studenti-staz-smt/

absolventská stáž: 
https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/absolventi-staz/

Prihláška

Deadline na odovzdanie prihlášky spolu s jazykovým certifikátom (vysvedčenie) na LF, Samostatný referát VVČ, DŠ a zahraničných vzťahov je 31.01.2018 !!!

Prihláška a viac info:
Mgr. J. Šikula, RNDr. Z. Huršanová, dekanát LFUK, Špitálska 24, č.dv.12,  t.č.: 59 357 690